Καλώδια Ασθενή Data (Pet)

ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-5e FTP (500m Drum)

ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-5e FTP (500m Drum)

Κωδικός είδους:150-14000
ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-5e UTP (1000m Drum)

ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-5e UTP (1000m Drum)

Κωδικός είδους:150-14001
ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-6e FTP (500m Drum)

ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-6e FTP (500m Drum)

Κωδικός είδους:150-14002
ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-6e UTP (1000m Drum)

ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-6e UTP (1000m Drum)

Κωδικός είδους:150-14003
ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-5e SFTP (1000m Drum)

ΚΑΛΩΔΙΟ CAT-5e SFTP (1000m Drum)

Κωδικός είδους:150-14010