Γέφυρες Χαλκού/Μπάρες

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1M ΩΜΕΓΑ

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1M ΩΜΕΓΑ

Κωδικός είδους:147-08010
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L 2P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΝΕΟ
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L 2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΝΕΟ
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L 4P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΝΕΟ
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ U 2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΝΕΟ
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ U 4P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΝΕΟ