Φις & Πρίζες Βιομηχανικού Τύπου

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3X16A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3X16A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16500
ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3X32A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3X32A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16501
ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 4X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 4X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16502
ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16503
ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 4X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 4X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16504
ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16505
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 3X16A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 3X16A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16510
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 3X32A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 3X32A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16511
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 4X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 4X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16512
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 5X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 5X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16513
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 4X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 4X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16514
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 5X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 5X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16515
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 3X16A 230V IP44
ΝΕΟ

ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 3X16A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16520
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 3X32A 230V IP44
ΝΕΟ

ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 3X32A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16521
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 4X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 4X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16522
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 5X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 5X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16523
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 4X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 4X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16524
ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 5X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 5X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16525