Φις & Πρίζες Βιομηχανικού Τύπου

ΦIΣ APΣENIKO 3X16A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ APΣENIKO 3X16A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16500
ΦIΣ APΣENIKO 3X32A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ APΣENIKO 3X32A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16501
ΦIΣ APΣENIKO 4X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ APΣENIKO 4X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16502
ΦIΣ APΣENIKO 5X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ APΣENIKO 5X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16503
ΦIΣ APΣENIKO 4X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ APΣENIKO 4X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16504
ΦIΣ APΣENIKO 5X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦIΣ APΣENIKO 5X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16505
ΦΙΣ ΘHΛYKO 3X16A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘHΛYKO 3X16A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16510
ΦΙΣ ΘHΛYKO 3X32A 230V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘHΛYKO 3X32A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16511
ΦΙΣ ΘHΛYKO 4X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘHΛYKO 4X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16512
ΦΙΣ ΘHΛYKO 5X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘHΛYKO 5X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16513
ΦΙΣ ΘHΛYKO 4X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘHΛYKO 4X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16514
ΦΙΣ ΘHΛYKO 5X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΦΙΣ ΘHΛYKO 5X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16515
ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 3X16A 230V IP44
ΝΕΟ

ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 3X16A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16520
ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 3X32A 230V IP44
ΝΕΟ

ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 3X32A 230V IP44

Κωδικός είδους:147-16521
ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 4X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 4X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16522
ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 5X16A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 5X16A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16523
ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 4X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 4X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16524
ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 5X32A 400V IP44
ΝΕΟ

ΠPIZA EΠITΟΙΧΗ 5X32A 400V IP44

Κωδικός είδους:147-16525