Μετάλλου Σωληνωτή Ε40 240V

ΛAMΠA METAΛΛOY 250W E40 6400K 220-240V

ΛAMΠA METAΛΛOY 250W E40 6400K 220-240V

Κωδικός είδους:147-86120
ΛAMΠA METAΛΛOY 250W E40 4200K 220-240V

ΛAMΠA METAΛΛOY 250W E40 4200K 220-240V

Κωδικός είδους:147-86121
ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W Ε40 6400K 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W Ε40 6400K 220-240V

Κωδικός είδους:147-86122
ΛAMΠA METAΛΛOY 400W E40 4000Κ 220-240V

ΛAMΠA METAΛΛOY 400W E40 4000Κ 220-240V

Κωδικός είδους:147-86123
ΛAMΠA METAΛΛOY 1000W E40 7000Κ 220-240V

ΛAMΠA METAΛΛOY 1000W E40 7000Κ 220-240V

Κωδικός είδους:147-86125
ΛAMΠA METAΛΛOY 1000W E40 4200Κ 220-240V

ΛAMΠA METAΛΛOY 1000W E40 4200Κ 220-240V

Κωδικός είδους:147-86126