Λαμπτήρες Φθορίου

ΣΤΑΡΤΕΡ S2 4-22W 220-240V

ΣΤΑΡΤΕΡ S2 4-22W 220-240V

Κωδικός είδους:147-02202
ΣΤΑΡΤΕΡ S10 4-65W 220-240V

ΣΤΑΡΤΕΡ S10 4-65W 220-240V

Κωδικός είδους:147-02203
ΛAMΠA ΦΘΟPIOY Τ5 35W/830 220-240V

ΛAMΠA ΦΘΟPIOY Τ5 35W/830 220-240V

Κωδικός είδους:147-85619
ΛAMΠA ΦΘΟPIOY Τ5 35W/840 220-220-240V

ΛAMΠA ΦΘΟPIOY Τ5 35W/840 220-220-240V

Κωδικός είδους:147-85621
ΛAMΠA ΦΘOPIOY BLACK LIGHT Τ5 4W 220-240V

ΛAMΠA ΦΘOPIOY BLACK LIGHT Τ5 4W 220-240V

Κωδικός είδους:147-88600
ΛAMΠA ΦΘOPIOY BLACK LIGHT Τ5 6W 220-240V

ΛAMΠA ΦΘOPIOY BLACK LIGHT Τ5 6W 220-240V

Κωδικός είδους:147-88601
ΛAMΠA ΦΘOPIOY Τ5 8W/865 220-240V

ΛAMΠA ΦΘOPIOY Τ5 8W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88607
ΛAMΠA ΦΘOPIOY Τ8 10W/865 220-240V

ΛAMΠA ΦΘOPIOY Τ8 10W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88608
ΛAMΠA ΦΘΟPIOY T5 13W/865 220-240V

ΛAMΠA ΦΘΟPIOY T5 13W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88609
ΛAMΠA ΦΘΟPIOY Τ8 15W/865 220-240V

ΛAMΠA ΦΘΟPIOY Τ8 15W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88610
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 30W/865 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 30W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88624
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 18W/865 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 18W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88625
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 36W/865 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 36W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88626
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 58W/865 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 58W/865 220-240V

Κωδικός είδους:147-88627
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 18W/840 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 18W/840 220-240V

Κωδικός είδους:147-88640
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 36W/840 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 36W/840 220-240V

Κωδικός είδους:147-88641
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 58W/840 220-240V

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 58W/840 220-240V

Κωδικός είδους:147-88642
ΛAMΠA ΦΘΟΡΙΟΥ PL-C G24d-2 18W/840

ΛAMΠA ΦΘΟΡΙΟΥ PL-C G24d-2 18W/840

Κωδικός είδους:147-88924
ΛAMΠA ΦΘΟΡΙΟΥ PL-C G24d-3 26W/840

ΛAMΠA ΦΘΟΡΙΟΥ PL-C G24d-3 26W/840

Κωδικός είδους:147-88925