Μπαταρίες Westinghouse

×  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V ΑΑΑ LR03

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V ΑΑΑ LR03

Κωδικός είδους:920-24000
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V ΑΑ  LR6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V ΑΑ LR6

Κωδικός είδους:920-24001
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V C LR14

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V C LR14

Κωδικός είδους:920-24002
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V D LR20

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V D LR20

Κωδικός είδους:920-24003
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V 6LR61

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V 6LR61

Κωδικός είδους:920-24004
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 12V 23A  1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 12V 23A 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24103
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ LR44

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ LR44

Κωδικός είδους:920-24110
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2016 3V 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2016 3V 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24100
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24101
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24102
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR123A-BP1 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR123A-BP1 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24105
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs)

Κωδικός είδους:920-24111
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A10-BP6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A10-BP6

Κωδικός είδους:920-24112
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A675-BP6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A675-BP6

Κωδικός είδους:920-24113
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A312-BP6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A312-BP6

Κωδικός είδους:920-24114