Μπαταρίες Λιθίου Westinghouse

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2016 3V 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2016 3V 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24100
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24101
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24102
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR123A-BP1 1pc blister

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR123A-BP1 1pc blister

Κωδικός είδους:920-24105
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs)

Κωδικός είδους:920-24111
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A10-BP6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A10-BP6

Κωδικός είδους:920-24112
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A675-BP6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A675-BP6

Κωδικός είδους:920-24113
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A312-BP6

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 1.45V (6pcs) A312-BP6

Κωδικός είδους:920-24114