Δυναμικός Φωτισμός Πόλεων, "Έξυπνος" Φωτισμός Πόλεων & Φωτισμός Ιδιωτικών Έργων