Προβολείς Μετάλλου - Ιωδίνης

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ TPIΠOΔAΣ 1X500W

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ TPIΠOΔAΣ 1X500W

Κωδικός είδους:147-22403
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ TPIΠOΔAΣ 2X500W

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ TPIΠOΔAΣ 2X500W

Κωδικός είδους:147-22408
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 2000W IP20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 2000W IP20

Κωδικός είδους:147-50901
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 1000W IP20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 1000W IP20

Κωδικός είδους:147-50903
ΠPOBOΛEAΣ IΩΔINHΣ ΛEYKOΣ 150W

ΠPOBOΛEAΣ IΩΔINHΣ ΛEYKOΣ 150W

Κωδικός είδους:147-68200
ΠPOBOΛEAΣ IΩΔINHΣ MAYPOΣ 150W

ΠPOBOΛEAΣ IΩΔINHΣ MAYPOΣ 150W

Κωδικός είδους:147-68201
ΠPOBOΛEAΣ IΩΔINHΣ ΛEYKOΣ 500W

ΠPOBOΛEAΣ IΩΔINHΣ ΛEYKOΣ 500W

Κωδικός είδους:147-68202
ΠPOBOΛEAΣ METAΛΛOY MAYPOΣ 400W

ΠPOBOΛEAΣ METAΛΛOY MAYPOΣ 400W

Κωδικός είδους:147-68305
ΠPOBOΛEAΣ METAΛΛOY MAYPOΣ 250W

ΠPOBOΛEAΣ METAΛΛOY MAYPOΣ 250W

Κωδικός είδους:147-68307