Φωτιστικά Εφεδρικού Φωτισμού

×  
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 30 SMD LED 2W IP20

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 30 SMD LED 2W IP20

Κωδικός είδους:145-28000
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 60 SMD LED 4W IP20

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 60 SMD LED 4W IP20

Κωδικός είδους:145-28001
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 20 SMD LED 4W IP20

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 20 SMD LED 4W IP20

Κωδικός είδους:145-28010
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10 SMD LED 2W IP43

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10 SMD LED 2W IP43

Κωδικός είδους:145-28100
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 20 SMD LED 3W IP43

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 20 SMD LED 3W IP43

Κωδικός είδους:145-28101
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2 SMD LED 4W IP20

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2 SMD LED 4W IP20

Κωδικός είδους:145-28102
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 40 SMD LED 4W IP65

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 40 SMD LED 4W IP65

Κωδικός είδους:145-28110
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 50 SMD LED 4W IP65

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 50 SMD LED 4W IP65

Κωδικός είδους:145-28113
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2Χ20 SMD LED 4W IP20

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2Χ20 SMD LED 4W IP20

Κωδικός είδους:145-28600
ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 145-28113

ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 145-28113

Κωδικός είδους:145-28900