Πολύπριζα με Καλώδιο

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 + ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 3m

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 + ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 3m

Κωδικός είδους:147-62054
ΠOΛYΠPIZO 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m
ΝΕΟ

ΠOΛYΠPIZO 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

Κωδικός είδους:147-62200
ΠOΛYΠPIZO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m
Offer

ΠOΛYΠPIZO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

Κωδικός είδους:147-62201
ΠOΛYΠPIZO 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m
Offer

ΠOΛYΠPIZO 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

Κωδικός είδους:147-62202
ΠOΛYΠPIZO 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

ΠOΛYΠPIZO 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

Κωδικός είδους:147-62203
ΠOΛYΠPIZO 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

ΠOΛYΠPIZO 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 1,5m

Κωδικός είδους:147-62204
ΠOΛYΠPIZO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m

ΠOΛYΠPIZO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m

Κωδικός είδους:147-62220
ΠOΛYΠPIZO 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m
Offer

ΠOΛYΠPIZO 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m

Κωδικός είδους:147-62221
ΠOΛYΠPIZO 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m

ΠOΛYΠPIZO 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m

Κωδικός είδους:147-62222
ΠOΛYΠPIZO 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m
Offer

ΠOΛYΠPIZO 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 3m

Κωδικός είδους:147-62223
ΠOΛYΠPIZO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m
ΝΕΟ

ΠOΛYΠPIZO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m

Κωδικός είδους:147-62240
ΠOΛYΠPIZO 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m
Offer

ΠOΛYΠPIZO 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m

Κωδικός είδους:147-62241
ΠOΛYΠPIZO 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m
Offer

ΠOΛYΠPIZO 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m

Κωδικός είδους:147-62242
ΠOΛYΠPIZO 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m

ΠOΛYΠPIZO 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ KAΛΩΔIO 3X1,5mm 5m

Κωδικός είδους:147-62243