Φις Ρεύματος

ΦIΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2.5A 220-240V

ΦIΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2.5A 220-240V

Κωδικός είδους:147-10023
ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 2.5A 220-240V

ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 2.5A 220-240V

Κωδικός είδους:147-10024
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ T.L 16Α 220-240V

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ T.L 16Α 220-240V

Κωδικός είδους:147-10038
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ T.L 16Α 220-240V

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ T.L 16Α 220-240V

Κωδικός είδους:147-10039
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α 250V
Offer

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α 250V

Κωδικός είδους:147-10040
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α 220-240V
Offer

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α 220-240V

Κωδικός είδους:147-10043
ΦIΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER

ΦIΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER

Κωδικός είδους:800-10023
ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ BLISTER

ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ BLISTER

Κωδικός είδους:800-10024
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER

Κωδικός είδους:800-10038
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ BLISTER

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ BLISTER

Κωδικός είδους:800-10039