Μπαλαντέζες με Καλώδιο 3x1,5mm, Προστασία Υπερθέρμανσης & Παιδική Προστασία