Πολύπριζα χωρίς Καλώδιο/ Πολύπριζα χωρίς Καλώδιο με Διακόπτη

ΠOΛYΠPIZO 3 ΘEΣEΩN ΣKETO

ΠOΛYΠPIZO 3 ΘEΣEΩN ΣKETO

Κωδικός είδους:147-62020
ΠOΛYΠPIZO 4 ΘEΣEΩN ΣKETO

ΠOΛYΠPIZO 4 ΘEΣEΩN ΣKETO

Κωδικός είδους:147-62021
ΠOΛYΠPIZO 3 ΘEΣEΩN ME ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣKETO

ΠOΛYΠPIZO 3 ΘEΣEΩN ME ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣKETO

Κωδικός είδους:147-62025
ΠOΛYΠPIZO 4 ΘEΣEΩN ME ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣKETO

ΠOΛYΠPIZO 4 ΘEΣEΩN ME ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣKETO

Κωδικός είδους:147-62026