Προεκτάσεις Γερμανικών Προδιαγραφών, με Παιδική Προστασία