Προεκτάσεις 3X1,5mm, Γερμανικών Προδιαγραφών, με Παιδική Προστασία