Πολύπριζα UK, Καλώδιο 3x1,25mm, Επέκταση 3m & Παιδική Προστασία