Κανάλια Πλαστικά Αυτοκόλλητα

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56100
ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56101
ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56102
ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56103
ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56104
ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56105
ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56109
ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56110
ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56111
ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56130
ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56131
ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56132
ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56133
ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56134
ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56135
ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56137
ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56138
ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56139