Κανάλια Πλαστικά Διάτρητα

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56200
ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56202
ΚΑΝΑΛΙ 60X60 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 60X60 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56205
ΚΑΝΑΛΙ 80X40 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 80X40 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56206
ΚΑΝΑΛΙ 80X60 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 80X60 ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56207