Κανάλια Πλαστικά Κλειστού Τύπου

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56000
ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56001
ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56002
ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56003
ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56004
ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56005
ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56009
ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56010
ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56011
ΚΑΝΑΛΙ 60X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 60X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56013
ΚΑΝΑΛΙ 60X60 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 60X60 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56014
ΚΑΝΑΛΙ 80X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 80X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56015
ΚΑΝΑΛΙ 80X60 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

ΚΑΝΑΛΙ 80X60 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CARTON BOX

Κωδικός είδους:160-56016
ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56030
ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56032
ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56033
ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56034
ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56035
ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56038
ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56039
ΚΑΝΑΛΙ 60X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 60X40 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56040
ΚΑΝΑΛΙ 60X60 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

ΚΑΝΑΛΙ 60X60 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NYLON BAG

Κωδικός είδους:160-56041