Σωλήνες Ελαφρού Τύπου/Σπιράλ/Μπετού/Si-bi/Μεταλλικό Σπιράλ

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο9

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο9

Κωδικός είδους:151-21500
METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο11

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο11

Κωδικός είδους:151-21501
METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο14

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο14

Κωδικός είδους:151-21502
METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο16

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο16

Κωδικός είδους:151-21503
METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο18

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο18

Κωδικός είδους:151-21504
METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο21

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο21

Κωδικός είδους:151-21505
METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο26

METAΛΛIKO ΣΠΙΡΑΛ Nο26

Κωδικός είδους:151-21506
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ11

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ11

Κωδικός είδους:151-51000
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ13,5

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ13,5

Κωδικός είδους:151-51010
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ16

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ16

Κωδικός είδους:151-51020
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ23

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ23

Κωδικός είδους:151-51030
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ13,5

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ13,5

Κωδικός είδους:151-51100
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ16

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ16

Κωδικός είδους:151-51101
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ23

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ23

Κωδικός είδους:151-51102
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ11

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Φ11

Κωδικός είδους:151-51109
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ11

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ11

Κωδικός είδους:151-51120
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ13,5

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ13,5

Κωδικός είδους:151-51121
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ16

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ16

Κωδικός είδους:151-51122
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ23

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΤΟΥ Si-Bi Φ23

Κωδικός είδους:151-51123