Μούφες για Σωλήνες Μ.Τ

ΜΟΥΦΑ Φ16

ΜΟΥΦΑ Φ16

Κωδικός είδους:151-21420
ΜΟΥΦΑ Φ20

ΜΟΥΦΑ Φ20

Κωδικός είδους:151-21421
ΜΟΥΦΑ Φ25

ΜΟΥΦΑ Φ25

Κωδικός είδους:151-21422
ΜΟΥΦΑ Φ32

ΜΟΥΦΑ Φ32

Κωδικός είδους:151-21423