Σωλήνες Ευθείας Μεσαίου Τύπου

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ16

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ16

Κωδικός είδους:151-21300
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ20

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ20

Κωδικός είδους:151-21301
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ25

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ25

Κωδικός είδους:151-21302
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ32

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Τ Φ32

Κωδικός είδους:151-21303