Κλέμμες/ Κυπαρισσάκια/ Κάψες/ Ούπα

ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.5mm (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.5mm (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Κωδικός είδους:147-02010
ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5mm (ΚΙΤΡΙΝΕΣ)

ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5mm (ΚΙΤΡΙΝΕΣ)

Κωδικός είδους:147-02011
ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4mm (ΚΟΚΚΙΝΕΣ )

ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4mm (ΚΟΚΚΙΝΕΣ )

Κωδικός είδους:147-02012
ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 2,5mm

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 2,5mm

Κωδικός είδους:147-11000
ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 4mm

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 4mm

Κωδικός είδους:147-11001
ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6mm

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6mm

Κωδικός είδους:147-11002
ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 10mm

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 10mm

Κωδικός είδους:147-11003
ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 16mm

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 16mm

Κωδικός είδους:147-11004
ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 25mm

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 25mm

Κωδικός είδους:147-11005
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 16mm

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 16mm

Κωδικός είδους:147-11200
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 25mm

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 25mm

Κωδικός είδους:147-11201
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35mm

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35mm

Κωδικός είδους:147-11202
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 70mm

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 70mm

Κωδικός είδους:147-11204
ΟΥΠΑ Νο 6 ΜΠΛΕ

ΟΥΠΑ Νο 6 ΜΠΛΕ

Κωδικός είδους:147-11300
ΟΥΠΑ Νο 8 ΜΠΛΕ

ΟΥΠΑ Νο 8 ΜΠΛΕ

Κωδικός είδους:147-11302
ΟΥΠΑ Νο 10 ΜΠΛΕ

ΟΥΠΑ Νο 10 ΜΠΛΕ

Κωδικός είδους:147-11303
ΟΥΠΑ Νο 12 ΜΠΛΕ

ΟΥΠΑ Νο 12 ΜΠΛΕ

Κωδικός είδους:147-11304