Σύνδεσμοι Καλωδίων IP68

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 ΜΟΝΟΣ 3P (3X1,5)
ΝΕΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 ΤΑΦ 3P (3X1,5)
ΝΕΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 ΤΑΦ 3P (3X1,5)

Κωδικός είδους:147-11031
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP68 ΜΟΝΟΣ 3-5P (3X2,5)
ΝΕΟ