Μετασχηματιστές-Εκκινητές

METAΣXHMATIΣTHΣ TΥΠΟΥ MΠAΛAΣT 50W 12V

METAΣXHMATIΣTHΣ TΥΠΟΥ MΠAΛAΣT 50W 12V

Κωδικός είδους:147-50003
METAΣXHMATIΣTHΣ TΥΠΟΥ MΠAΛAΣT 105W 12V

METAΣXHMATIΣTHΣ TΥΠΟΥ MΠAΛAΣT 105W 12V

Κωδικός είδους:147-50004
METAΣXHMATIΣTHΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 50W 12V

METAΣXHMATIΣTHΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 50W 12V

Κωδικός είδους:147-50005
METAΣXHMATIΣTEΣ ΦΘOPIΣMOY 18W 230V

METAΣXHMATIΣTEΣ ΦΘOPIΣMOY 18W 230V

Κωδικός είδους:147-50012
METAΣXHMATIΣTEΣ ΦΘΟPIΣMOY 36W 230V

METAΣXHMATIΣTEΣ ΦΘΟPIΣMOY 36W 230V

Κωδικός είδους:147-50013
METAΣXHMATIΣTEΣ ΦΘOPIΣMOY 58W 230V

METAΣXHMATIΣTEΣ ΦΘOPIΣMOY 58W 230V

Κωδικός είδους:147-50014
EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

Κωδικός είδους:147-50015
EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1000W 230V

EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1000W 230V

Κωδικός είδους:147-50016
EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

Κωδικός είδους:147-50040