Ταινίες Μονωτικές/ Μετασχηματιστές/ Κατσαβίδια/ Πολύμετρα/ Αμπεροτσιμπίδα

Προβολή 1–24 από 44 Αποτελέσματα

METAΣXHMATIΣTHΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 50W 240V-12V

METAΣXHMATIΣTHΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 50W 240V-12V

Κωδικός είδους:147-50005
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘOPIΣMOY 18W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘOPIΣMOY 18W 230V

Κωδικός είδους:147-50012
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘΟPIΣMOY 36W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘΟPIΣMOY 36W 230V

Κωδικός είδους:147-50013
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘOPIΣMOY 58W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘOPIΣMOY 58W 230V

Κωδικός είδους:147-50014
EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

Κωδικός είδους:147-50015
EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 600-1000W 230V

EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 600-1000W 230V

Κωδικός είδους:147-50016
EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

EKKINHTHΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V

Κωδικός είδους:147-50040
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 50W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 50W 230V

Κωδικός είδους:147-50251
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 70W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 70W 230V

Κωδικός είδους:147-50252
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W 230V

Κωδικός είδους:147-50253
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 100W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 100W 230V

Κωδικός είδους:147-50254
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W 230V

Κωδικός είδους:147-50255
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 230V

Κωδικός είδους:147-50256
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W 230V

Κωδικός είδους:147-50257
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 230V

Κωδικός είδους:147-50258
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W 230V

Κωδικός είδους:147-50259
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 230V

Κωδικός είδους:147-50260
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 1000W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 1000W 230V

Κωδικός είδους:147-50261
MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W 230V

MΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W 230V

Κωδικός είδους:147-50263