Μαγνητικά Ballast Μετάλλου

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W 230V

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W 230V

Κωδικός είδους:147-50263