Κλάδες

ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΑΔΑ 200εκ.

ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΑΔΑ 200εκ.

Κωδικός είδους:600-30009
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΑΔΑ, Φ30, 2,70 Μ.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΑΔΑ, Φ30, 2,70 Μ.

Κωδικός είδους:600-30320
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΑΔΑ, Φ22, 2,30 Μ.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΑΔΑ, Φ22, 2,30 Μ.

Κωδικός είδους:600-30321
ΛΕΥΚΗ ΚΛΑΔΑ, Φ22, 2,70 Μ.

ΛΕΥΚΗ ΚΛΑΔΑ, Φ22, 2,70 Μ.

Κωδικός είδους:600-30322
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΚΛΑΔΑ, 1,80 Μ.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΚΛΑΔΑ, 1,80 Μ.

Κωδικός είδους:600-30323