Όροι Διαγωνισμού

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρία «EUROLAMP ABEE»,  η οποία εδρεύει ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 998306925, και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2310-574802 email: info@eurolamp.gr, (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό, για τον οποίο ισχύουν οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν κι είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

 

1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Διοργανωτής θα διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της Σελίδας του στο Facebook «Eurolamp ABEE» https://www.facebook.com/eurolampSA(εφεξής «Σελίδα Facebook») και στο Instagram “eurolamp_sa”https://www.instagram.com/eurolamp_sa/,(εφεξής «Σελίδα Instagram»).

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας κι εκτελών την επεξεργασίαείναι ο Διοργανωτής, όπως τα στοιχεία αυτού αναλυτικά αναφέρονται αμέσως ανωτέρω στην παρ. 1. Ο εκτελών την επεξεργασία, όντας επιφορτισμένος με την επιμέλεια και τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου, δυνάμει της σύμβασής του με τον τελευταίο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

2.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, μέσω του εκτελούντα, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού, τα ονόματα χρηστών Facebook&Instagram (username) όσων λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και θα παρέχει το δώροστον νικητή του εφόσον επικοινωνήσει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή του δώρου του. Μετά την κλήρωση, τοόνομα του χρήστη που κληρώθηκε, θα αναρτηθεί σε δημοσίευση στη Σελίδα. Οτυχερός θα πρέπει να επικοινωνήσει με μήνυμα μέσω του Facebook ή Instagram με την αντίστοιχη Σελίδα και να δηλώσει το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να λάβει το δώρο του. Η επεξεργασία των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 β’ (εκτέλεση σύμβασης/συναλλαγής) και του άρθρου 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση). Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο στην περίπτωση που επιλέξετε να μην το πράξετε δεν θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό ή/και παραλαβής του δώρου σας, εφόσον είστε νικητής.

2.3. Τόσο ο υπεύθυνος όσο και ο εκτελών την επεξεργασία έχουν λάβει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αυτό.

2.4. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των τυχερών της κλήρωσης, όπως αυτά θα δηλωθούν μέσω του μηνύματος τους στη Σελίδα, θα έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι του υπευθύνου και του εκτελούντος, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικών και δικαστικών αρχών. Πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τις λοιπές δημόσια αναρτημένες πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη του συμμετέχοντα έχει οποιοσδήποτε επισκεφτεί τη Σελίδα και τη δημοσίευση του διαγωνισμού.

2.5. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με ασφαλή και οριστικό τρόπο εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας παραλαβής των δώρων. Το αρχείο με τα ονόματα χρήστη, όσων δεν κληρώθηκαν διαγράφεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

2.6. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, διαγράφοντας το σχόλιο τους κάτω από την δημοσίευση του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

2.7.  Δυνάμει του ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ επιπλέον έχετε το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις του άρθρου 1 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eurolamp.gr για τον υπεύθυνο.

Οποιαδήποτε ενημέρωση των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα εμφανίζεται εδώ. Τελευταία ενημέρωση στις 10/09/2021.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ανεξάρτητη από την επεξεργασία που διενεργείται από τους παρόχους του instagram και του facebook. Για την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους αυτούς παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδας 11:00 π.μ. μέχρι και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδας 11:59 μ.μ.Μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα καμία συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

 

3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και Κύπρο εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

3.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει προσωπικό λογαριασμό χρήστη στο Facebook ή/και Instagram, να αντιδράσει στη φωτογραφία του διαγωνισμού, να γράψει ένα σχόλιο αναφέροντας ένα φίλο του κάτω από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στη Σελίδα, καθώς και να κάνει Like στη Σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/eurolampSAή και του Instagram https://www.instagram.com/eurolamp_sa/. Προσβλητικά, υβριστικά ή γενικώς σχόλια που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή το νόμο ή τα χρηστά ήθη, θα διαγράφονται από τη Σελίδα και δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

Διπλά σχόλια δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

 

3.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή, ώστε να μη δημιουργηθεί δυσκολία στην ταυτοποίηση τους εάν είναι τυχεροί. Εγγυώνται ότι παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

 1. ΑΝΑΛΗΘΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει οπουδήποτε αλλού τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός κληρωθεί νικητής.

iii. ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού πλην του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνσης παραλαβής επάθλου για τον νικητή και σας ζητούμε να μην μας γνωστοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά ο συμμετέχων δηλώσει περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία, ο Διοργανωτής θα ακολουθήσει και για αυτά την διαδικασία τήρησης και προστασίας όπως και για τα αναγκαία στοιχεία.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που αφορούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

3.5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και των εταιριών του ομίλου της, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

3.6. ΟΧΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο με ένα σχόλιο. Διπλά σχόλια δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

3.7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.7.1. Οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην ζητούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια. Με μόνη την εκπλήρωση της ζητούμενης ενέργειας συμμετέχουν στην κλήρωση για το δώρο του διαγωνισμού.

3.7.2. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης ενέργειας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του οποτεδήποτε μέχρι την ώρα της κλήρωσης, ανακαλώντας την ενέργεια (διαγράφοντας το σχόλιο του από τη δημοσίευση).

3.7.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιοδήποτε σχόλιο με παράνομο, προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο , κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης που το υπέβαλε δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση. Για το λόγο αυτό καλούνται οι χρήστες να μη δημοσιεύουν σχόλια με τέτοιο περιεχόμενο.

3.7.4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση στο χρήστη, εκτός της τήρησης των κανόνων του Instagram και της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που επιβάλλουν την αποφυγή δημοσίευσης παράνομων, υβριστικών ή προσβλητικών σχολίων.

3.7.5. Ο Διοργανωτής δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό – κατόπιν κλήρωσης –να διεκδικήσει δώρο που περιλαμβάνει το εξής προϊόν:
scooter Χ10 EUROSPEED by EUROLAMP


Ο νικητής του διαγωνισμού θα παραλάβει ένα πακέτο με το παραπάνω προϊόν.

 

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2021με ηλεκτρονική κλήρωσηστα γραφεία τουΔιοργανωτή, ηλεκτρονικά μέσω της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, οΔιοργανωτήςδιατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής.

 

4.2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η κλήρωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας κληρώσεων commentpicker.com, με τη συμμετοχή όλων των χρηστών που προέβησαν στην απαιτούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια (μου αρέσει, σχόλιο, αναφορά 1 φίλο κλπ). Η πλατφόρμα διασφαλίζει την τυχαία επιλογή των τυχερών με τη χρήση μη επεξεργάσιμου αλγορίθμου ο οποίος κληρώνει τον κωδικό στον οποίο αντιστοιχίζεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει δώρο που περιλαμβάνει το εξής προϊόν:Scooter Χ10 EUROSPEED by EUROLAMP

 

4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Η παραλαβή του δώρου του/της τυχερού/ής θα γίνει κατόπιν αποστολής από τους ίδιους γραπτού μηνύματος στη Σελίδα, μέσω του Facebook ή Instagram, στο οποίο θα πρέπει να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους.

 

4.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού, δηλαδή το Facebook/InstagramProfile (όνομα Χρήστη) θα ανακοινωθούν σε δημοσίευση στη Σελίδα του Διοργανωτή.

 

4.5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΗ

Κατά την παράδοση του δώρου ο νικητής  θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης του (όπως ενδεικτικά αστυνομική ή άλλη ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο) ή το μήνυμα που έλαβε από την Σελίδα.

4.6. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΔΩΡΑ

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλον και να ανταλλαχτεί με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ

Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ανάδειξη του νικητή το δικαίωμα παραλαβής δώρου του νικητή αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή στις περιπτώσεις μη εμφάνισης αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Διοργανωτής μετά τις παραπάνω προθεσμίες απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο και τους αναπληρωματικούς νικητές.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διοργανωτής, η διαφημιστική εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο. Δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή δυσλειτουργία του Facebook ή του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού ή την μη αποθήκευση και δημοσίευση του σχολίου του χρήστη, ή την εκπρόθεσμη δημοσίευση του.

 

 1. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του Δώρου κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των όρων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται και για τους οποίους οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

 

9.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την διακριτική του ευχέρεια, ή να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, ή να ματαιώσει ή να μεταθέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει το δώρο του διαγωνισμού και να μεταβάλλει την ημέρα της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην Σελίδα του Διαχειριστή στοFacebookκαιστοInstagram. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το ενδεχόμενο τέτοιων μεταβολών και δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης εξ αυτού του λόγου.

 

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ του συμμετέχοντα και του προσωπικού του Διοργανωτή.

10.2. Για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιλυθεί όπως παραπάνω, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.