Ψηφιακό Άλμα - ΕΣΠΑ

Αλλαγές στην ενεργειακή ετικέτα

Αλλαγές στην ενεργειακή ετικέτα
Από Σεπτέμβριο του 2021 έχει μπει σε ισχύ νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συσκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού, η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση! Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η γωνία δέσμης, η τάση λειτουργίας κλπ.

Με το νέο κανονισμό μια "φωτεινή πηγή" όπως είναι η λάμπα θα πρέπει να πετύχει
πάνω από 210lm/W  για κλάση «Α»,
πάνω από 185lm/W για κλάση «Β»,
πάνω από 160lm/W για κλάση «C»,
πάνω από 135lm/W για κλάση «D»,
πάνω από 110lm/W για κλάση «E» ,
πάνω από 85lm/W για κλάση «F».