Πολιτική Απορρήτου

 

Εισαγωγή

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα της EUROLAMP AΒΕE, πώς τις χρησιμοποιούμε και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν αναφερόμαστε στον "Εταιρία" στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρουμε την εταιρία EUROLAMP ΑΒΕΕ, την εταιρεία που παρέχει αυτή την ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά που μπορούν να διατεθούν σε σας από αυτή την ιστοσελίδα.

Πλαίσιο προστασίας δεδομένων

Η εταιρία EUROLAMP ABEE έχει ευθυγραμμίσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, υπό την επίβλεψη της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος.

Η εταιρία EUROLAMP ABEE έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή (γνωστές και ως αξιολογήσεις επιπτώσεων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR) για δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, αλλά και το σύνολο της δραστηριότητάς της.

Οι ανωτέρω, είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της EUROLAMP ABEE (βλέπε ενότητα 9).

1. Στοιχεία πελατών και πολιτών

Μπορείτε να μας στείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτής της ιστοσελίδας εάν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες, για εμάς ή τα προϊόντα μας ή για άλλους παρόμοιους σκοπούς. Η απόφασή σας να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εντελώς προαιρετική και με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας γνωστοποιήσατε.
Η εταιρία
EUROLAMP ABEE, μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Πελατών μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας υποβάλατε (α) να σας παράσχουμε πληροφορίες, (β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας, (γ) να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή (δ) να διατηρήσουμε τις λειτουργίες και την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για παράδειγμα την επικοινωνία του υλικού μάρκετινγκ, εκτός αν έχουμε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας.

Θα φροντίζουμε και θα αποθηκεύουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, ευθυγραμμισμένες με το ISO 27001, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό μας και εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (βλ. Ενότητα 5), καθώς και τους τεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζουμε για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συμβιβασμού ή κλοπής πληροφοριών από τις εφαρμογές μας, υποστηρίζοντας συνεχώς με όλα τα σύγχρονα κάθε φορά μέσα, το σύνολο του Πληροφοριακού μας Συστήματος, τα οποία και ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Το GDPR ορίζει μια σειρά κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που θεωρούνται "ευαίσθητα" και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους ελεγκτές δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος και οι τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες από αυτόν τον ιστότοπο δεν συλλέγουν και δεν επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση των επιπτώσεων του απορρήτου (γνωστή ως Αξιολόγηση επιπτώσεων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR), οι οποία και διατίθενται κατόπιν αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της EUROLAMP ABEE (βλ. ενότητα 9).

3. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Αυτός ο ιστότοπος (και οι υπηρεσίες που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο), αλλά και όλες οι υπηρεσίες της EUROLAMP ABEE γενικότερα, δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν μάθετε ότι ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία χωρίς να έχει γονική συναίνεση, επικοινωνήστε με το Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της EUROLAMP AE (βλέπε ενότητα 9), ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

4. Δικαιώματα δεδομένων πελατών και πολιτών

Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρία EUROLAMP AE, χρησιμοποιώντας προς αυτήν και τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτά τα δικαιώματά σας, περιλαμβάνουν να ζητήσετε από την εταιρία EUROLAMP ABEE να:

• σας επιβεβαιώνει ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρεί για εσάς, αν υπάρχουν, και για ποιους σκοπούς.

• αλλάζει τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

• διορθώνει τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που μπορεί να γίνουν για εσάς.

• σας παρέχει ένα πλήρες αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να τα μεταφέρετε αλλού.

• σταματά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώσω υπάρχει/επιλύεται μια ένσταση από εσάς.

• σβήνει διαρκώς όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και επιβεβαιώνει σε εσάς ότι το έπραξε (αν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό).

Για να επικοινωνήσετε με την εταιρία EUROLAMP ABEE, ανατρέξτε στην Ενότητα 9 παρακάτω. Εάν η εταιρία EUROLAMP ABEE δεν απαντήσει στην αίτησή σας, ή δεν σας παράσχει έναν έγκυρο λόγο για τον οποίο δεν είναι σε θέση να το πράξει, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κάνετε μια καταγγελία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω της ιστοσελίδας τους (www.dpa.gr) ή μέσω τηλεφώνου (+30 210-6475600), ή σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 Αθήνα)

5. Cookies ιστοτόπου

Είδη Cookies

Προσωρινά και μόνιμα Cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Cookies τρίτων μερών

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων μερών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω.

Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα

Παρακάτω παρατίθεται περίληψη των cookies που χρησιμοποιούνται στην Eurolamp.gr. Θα πρέπει να ελέγξετε τις άλλες ιστοσελίδες της Eurolamp.gr καθώς ενδέχεται να διαφέρει η χρήση των cookies.

[image] Απολύτως απαραίτητο

Όνομα Cookie

ASP.NET_SessionId

Σελίδα(ες) προέλευσης

Η πρώτη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης

Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)

Eurolamp.gr

Δεδομένα που συλλέγονται από το cookie

Πληροφορίες συνεδρίας

Σκοπός

Το ASP.NET_SessionId είναι ένα cookie συνεδρίας και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συνεδρίας. Δημιουργείται όταν ένας επισκέπτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα και λήγει όταν φεύγει.

Λήξη

Ολοκλήρωση της συνεδρίας

Όνομα Cookie

.ASPAUTH

Σελίδα(ες) προέλευσης

Login

Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)

Eurolamp.gr

Δεδομένα που συλλέγονται από το cookie

Πληροφορίες για την πιστοποίηση του χρήστη

Σκοπός

Το cookie .ASPXAUTH χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν ένας χρήστης είναι πιστοποιημένος.

Λήξη

Ολοκλήρωση της συνεδρίας

[image] Λειτουργικότητας

Όνομα Cookie

accept-disclaimer

Σελίδα(ες) προέλευσης

Η πρώτη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης

Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)

Eurolamp.gr

Δεδομένα που συλλέγονται από το cookie

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή των cookies από το χρήστη

Σκοπός

Για την επιβεβαίωση της αποδοχής της αποποίησης ευθυνών για τα cookies και για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με εναλλακτική αποθήκευση δεδομένων σε περίπτωση μη αποδοχής.

Λήξη

Ποτέ

Όνομα Cookie

AnonymousUserBasketDataKey

Σελίδα(ες) προέλευσης

Η πρώτη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης

Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)

Eurolamp.gr

Δεδομένα που συλλέγονται από το cookie

Ένα αναγνωριστικό για το καλάθι ανώνυμου χρήστη

Σκοπός

Για τη συσχέτιση καλαθιών προϊόντων με προγράμματα περιήγησης για ανώνυμους χρήστες.

Λήξη

Ποτέ

Όνομα Cookie

WorkstationID

Σελίδα(ες) προέλευσης

Η πρώτη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης

Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)

Eurolamp.gr

Δεδομένα που συλλέγονται από το cookie

Ένα αναγνωριστικό για τη συσκευή και browser συνδεδεμένου χρήστη

Σκοπός

Για τη διαχείρισης πρόσβασης ανά θέση εργασίας στον χρήστη

Λήξη

Ποτέ

 

6. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει σχετικούς υπερσυνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την εταιρία EUROLAMP ABEE.

Ενώ έχει ασκηθεί κάθε εύλογη μέριμνα κατά την επιλογή και την παροχή τέτοιων συνδέσμων, σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί πριν κάνετε κλικ σε εξωτερικούς συνδέσμους. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή καταλληλότητα των εξωτερικών συνδέσεων, ούτε συνεχώς να επαληθεύουμε την ασφάλεια ή την ασφάλεια των περιεχομένων που μπορεί να σας παρασχεθούν.

Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε ότι η χρήση εξωτερικών συνδέσμων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή συνέπειες από τη χρήση τους από εσάς.

 

7. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας
EUROLAMP AE σε βάθος χρόνου, και αν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της EUROLAMP ABEE που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο, ή από άλλα κανάλια επικοινωνίας μαζί της μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αλλαγών, θα έχετε συμφωνήσει με την αναθεωρημένη πολιτική.

8. Επικοινωνία με την EUROLAMP ABEE

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νομικά σας δικαιώματα ή να υποβάλλετε μια καταγγελία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε στην κάτωθι διεύθυνση:

EUROLAMP AE

Οδός Διαβατών

ΤΚ 570 08 Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

email: dpo@eurolamp.gr