Πολύπριζα με Διακόπτη, Καλώδιο, Προστασία Υπέρτασης & Προστασία Επαφών