Πολύπριζα χωρίς Καλώδιο/ Πολύπριζα χωρίς Καλώδιο με Διακόπτη