Καλώδια Ρεύματος NYY J1VV-U Ισχύος

Προβολή 1–24 από 65 Αποτελέσματα

×  
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X35+16mm2 (DRUM)
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X35+16mm2 (DRUM)

Κωδικός είδους:150-13713
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X95+50mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X95+50mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13719
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X120+70mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X120+70mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13720
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X150+70mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X150+70mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13721
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X185+95mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X185+95mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13722
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X25mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X25mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13731
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X35mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X35mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13732
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ16mm2 (DRUM)
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ16mm2 (DRUM)

Κωδικός είδους:150-13760
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ25mm2 (DRUM)
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ25mm2 (DRUM)

Κωδικός είδους:150-13761
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ35mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ35mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13762
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ50mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ50mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13763
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ70mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ70mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13764
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ95mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ95mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13765
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ120mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ120mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13766
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ150mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ150mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13767
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ185mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ185mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13768
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ240mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ240mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13769
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ300mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 1Χ300mm2 ΣΤΡΟΦΕΙΟ

Κωδικός είδους:150-13770
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 2X1.5mm2

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 2X1.5mm2

Κωδικός είδους:150-13700
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 2X2.5mm2

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 2X2.5mm2

Κωδικός είδους:150-13701
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X1.5mm2

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X1.5mm2

Κωδικός είδους:150-13702
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X2.5mm2

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X2.5mm2

Κωδικός είδους:150-13703
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X4mm2

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X4mm2

Κωδικός είδους:150-13704
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X6mm2

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X6mm2

Κωδικός είδους:150-13705