Καλώδια Ρεύματος TWIN FLAT UK Ισχύος

×  
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X4+1,5mm2 ΓΚΡΙ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X4+1,5mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25004
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X6+2,5mm2 ΓΚΡΙ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X6+2,5mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25006
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X10+4mm2 ΓΚΡΙ
ΝΕΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X10+4mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25007
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X1,5+1mm2 ΓΚΡΙ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X1,5+1mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25001
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X2,5+1,5mm2 ΓΚΡΙ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X2,5+1,5mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25003
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X10+6mm2 ΓΚΡΙ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X10+6mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25008
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X16+6mm2 ΓΚΡΙ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2X16+6mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25009
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΓΚΡΙ 3X1+1mm2 ΓΚΡΙ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΓΚΡΙ 3X1+1mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25020
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΓΚΡΙ 3X1,5+1mm2 ΓΚΡΙ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΓΚΡΙ 3X1,5+1mm2 ΓΚΡΙ

Κωδικός είδους:150-25021