Ρελέ Hλεκτροπληξίας

Προβολή 1–24 από 41 Αποτελέσματα

×  
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE AC
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37000
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE AC
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37001
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE AC
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37002
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 300mΑ GACIA TYPE AC
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 300mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37010
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE A
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37021
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE A
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 30mΑ GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37023
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE A
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37024
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ80Α 6KA 30mA GACIA TYPE A
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ80Α 6KA 30mA GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37514
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 10KA 300mA TYPE AC+S GACIA
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 10KA 300mA TYPE AC+S GACIA

Κωδικός είδους:500-37540
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 10KA 300mA TYPE AC+S  GACIA
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 10KA 300mA TYPE AC+S GACIA

Κωδικός είδους:500-37545
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 10KA 30mA GACIA TYPE B
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 10KA 30mA GACIA TYPE B

Κωδικός είδους:500-37560
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 10KA 30mA GACIA TYPE B
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 10KA 30mA GACIA TYPE B

Κωδικός είδους:500-37561
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 10KA 30mA GACIA TYPE B
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 10KA 30mA GACIA TYPE B

Κωδικός είδους:500-37562
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ25Α 10KA 30mA GACIA TYPE B
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ25Α 10KA 30mA GACIA TYPE B

Κωδικός είδους:500-37563
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 10KA 30mA GACIA TYPE B
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 10KA 30mA GACIA TYPE B

Κωδικός είδους:500-37564
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 10KA 30mA GACIA TYPE B
ΝΕΟ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 10KA 30mA GACIA TYPE B

Κωδικός είδους:500-37565
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE AC

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37003
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 30mΑ GACIA TYPE AC

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 30mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37004
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 300mΑ GACIA TYPE AC

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 300mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37012
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 300mΑ GACIA TYPE AC

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ63Α 300mΑ GACIA TYPE AC

Κωδικός είδους:500-37013
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 30mΑ GACIA TYPE A

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 30mΑ GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37020
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE A

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ63Α 30mΑ GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37022
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 6KA 30mA GACIA TYPE A

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ25Α 6KA 30mA GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37500
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ32Α 6KA 30mA GACIA TYPE A

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ32Α 6KA 30mA GACIA TYPE A

Κωδικός είδους:500-37501